Sidste nyt!

 

 

Så sejler Caroline S igen.

Bemandingslisten for august(til højre på siden) viser igen huller i sejlplanen. Kom frem af skjulet jer, der kan sejle, og fyld hullerne ud og så kommer der flg. hjertesuk fra formanden.

Kære medlemmer.

Ud af vore mere end 500 medlemmer mangler vi kontingent indbetaling fra 205, eller mere end kr. 50000.

Vi skal derfor anmode alle om checke hvorvidt man har betalt.

Vi har nu fået et ganske godt check system og kender navnene på skyldnerne men vil nødig offentliggøre skyldnere, derfor hjælp os med at få dette ud af verden.

Vores ophold hos Pedersen og Sørensen for motor reparation betyder at alle vore opsparede reserver vil blive brugt, derfor er det særdeles vigtigt at alle betaler for deres medlemsskab.

Med venlig hilsen

Jørgen Frederiksen

Fmd.

 ----------------------------------------------------------------------------