Sidste nyt!

 

 

Så fester vi!

 

Caroline S foreningens medlemmer og ledsagere inviteres til fest

Torsdag d. 3 Maj kl. 1700

i Kunsthallen på Frderiksøen (ved siden af Kammerateriet)

Pris per person: 200 kr.

Tilmelding til Margrethe:

telefon/SMS. 2960 5467

email: besse43@yahoo.com

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2018.


                                                                         Der indkaldes til GENERALFORSAMLING I foreningen Caroline S.


                                                                                                       Tirsdag DEN 24 APRIL, 2018 KL. 19.00.

 

                                                                          I Svendborg Marineforenings lokaler , Færgevej 5.

                                                                          Dagsorden ifølge vedtægter.

                                                                                   - Valg af dirigent.
                                                                                   - Formandens beretning.
                                                                                   - Fremlæggelse af revideret regnskab. Læs Her
                                                                                   - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
                                                                                   - Fastsættelse af kontingent.
                                                                                   - Valg af formand.
                                                                                   - Valg af bestyrelse og suppleanter af revisor.
                                                                                   - Indkomne forslag.
                                                                                   - Eventuelt.

                                                                          Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 april.

                                                                          Efter generalforsamlingen er foreningen vært et kaffebord/sandwich.


                                                                         HUSK AT BETALE KONTINGENT KR. 250 SENEST INDEN

                                                                         GENERALFORSAMLINGEN MEN GERNE TIDLIGERE

                                                                         PÅ KONTO, 0815 - 0000278793.


                                                                         29 Januar 2018
                                                                         Bestyrelsen.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Folkene omkring Caroline er gode til at manøvrere - se bare hvordan de svinger damerne (og herrerne) da Caroline S agerede "Mercur" i Lundeborg.

Dans på kajen