Sidste nyt!

 

 

Sidste nyt om Maskinhavari

 

Netop som vi var begyndt at kunne se afslutningen af motorhavariet blev vor forreste  kollisionsskot kasseret af klasseselskabet og vores sejltilladelse blev inddraget.

Caroline går derfor i dok ved Petersen & Sørensen søndag den 19 juni for installering af nyt kollisionsskot. Arbejdet estimeres til 7 til 8 arbejdsdage i toholdsskift. Det må derfor påregnes at skibets først mulige sejlads bliver 27 juni.

Formanden

--------------------------------------------------------------------------------------

Maskinhavari.

Søndag 5 juni konstaterede maskinmestrene at der var skade på et krumtapleje i hovedmaskinen.

Petersen og Sørensens motorværksted blev tilkaldt mandag morgen og lejet blev åbnet hvor det  viste sig at slidlaget af hvid metal i lejet var væk, hvilket var årsagen til den markante banke lyd vi havde noteret på de sidste sejlture.

Veritas blev tilkaldt og efter en kort undersøgelse af skaden, hvor det tydelig fremgik at hvid metallet var slidt af i små flager som nu cirkulerede rundt i smøre olie systemet.Veritas gjorde det klart at vi skulle rense alle systemer der havde været i forbindelse med smøreolie, dvs alle lejer, pumper og stempler skulle demonteres og renses og olietanke og oliesump skulle rengøres og alt olien bortskaffes.En operation på ca 14 arbejdsdage.

Vi forsøger på bedste vis at skaffe alternativ tonnage i de 14 dage, både til fiskefoder sejlads og bookede turist ture.

Vi vil her på siden holde jer opdateret.

Formanden

------------------------------------------------------------------------------------

Så er bemandingslisten igen tilgængelig nederst på siden. Hvis I kigger godt efter kan I godt se at der er mange huller. Caroline S eksistens er meget afhængig af at vi har frivillige der påtager sig at sejle skibet på ture med last og turister. Vores besætninger udfører et bravt stykke arbejde, men en gang imellem er det som at se Tordenskjolds soldater. I kan her på hjemmesiden se, hvilke ture der er planlagt, så har i evnen - og papirerne i orden - så kom frem af busken og meld jer til endejlig tur med Caroline S. Der er brug for skibsførere, styrmænd, maskinfolk og kokke!

-------------------------------------------------------------------------------------

Nye opgaver

Carolines opgaver er meget alsidige, nu har politiet også fået øjnene op for nogle muligheder med Caroline. Læs Niels Strands artikel her.

 

 ----------------------------------------------------------------------------